Profesor:

Troacă Liliana

Troacă Liliana


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea de Vest Arad
Facultatea: Facultatea de Științe ale Educației
Specializarea: Institutor
Promoţia: 2011
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar