Profesor:

Tudorescu Loredana

Tudorescu Loredana


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Matematică
Specializarea: Matematică
Promoţia: 1998
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Matematică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar