Profesor:

Ungureanu Nicuşor

Ungureanu Nicuşor


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Timişoara
Facultatea: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Specializarea: Fizică
Promoţia: 1979
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Fizică şi Chimie
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar