Profesor:

Paloş Gabriela

Paloş Gabriela


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Litere
Specializarea: Profesor învăţământ primar
Promoţia: 2012
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar