Profesor:

Paulescu Aura-Angela

Paulescu Aura-Angela


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Litere
Specializarea: Limba română - Limba engleză
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar