Profesor:

Arjoca Valentina

Arjoca Valentina


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Istorie-Geografie
Specializarea: Istorie-Geografie
Promoţia: 2003
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar