Profesor:

Buzducea Dorel

Buzducea Dorel


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea: Facultatea de Matematică-Informatică
Specializarea: Matematică
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Matematică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar