Profesor:

Cornea Alina-Ramona

Cornea Alina-Ramona


Statut: suplinitor
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Management Financiar-Contabil Craiova
Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune
Promoţia: 2015
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar