Profesor:

Doman-Tihoi Elena-Maria

Doman-Tihoi Elena-Maria


Statut: suplinitor
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea: Facultatea de Matematică
Specializarea: Matematică-Fizică
Promoţia: 1997
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Matematică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar