Profesor:

Enescu Ioan-Octavian

Enescu Ioan-Octavian


Statut: suplinitor
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu
Facultatea: Facultatea de Inginerie
Specializarea: Inginerie economică în domeniul mecanic
Promoţia: 2014
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar