Profesor:

Maimuţ Adrian

Maimuţ Adrian


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Istorie
Specializarea: Istorie
Promoţia: 2001
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar