Profesor:

Piţu Angelica

Piţu Angelica


Statut: plata cu ora
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Psihologie
Specializarea: Psihologie
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar