Profesor:

Popescu Lilia

Popescu Lilia


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Iași
Facultatea: Facultatea de Matematică
Specializarea: Matematici aplicate
Promoţia: 1997
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Matematică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar