Profesor:

Oprişan Maria

Oprişan Maria


Statut: detaşat
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Limba şi Literatura Română
Specializarea: Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
Promoţia: 2002
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar