Profesor:

Bona Marian-Daniel

Bona Marian-Daniel


Statut: suplinitor
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Teologie
Specializarea: Teologie pastorală
Promoţia: 2002
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar