Profesor:

Vîlți  Liviu-Marian

Vîlți Liviu-Marian


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Spiru Haret" București
Facultatea: Facultatea de Educație Fizică și Sport
Specializarea: Educație Fizică și Sport
Promoţia: 2003
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Biologie-Educaţie fizică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar