Profesor:

Mara Diana-Cerasela

Mara Diana-Cerasela


Statut: suplinitor
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea:
Specializarea: P.I.P.P.
Promoţia: 2012
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar