Profesor:

Doandeș Ioana-Nela

Doandeș Ioana-Nela


Statut: detaşat
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea din București
Facultatea: Facultatea de Psihologie
Specializarea: P.I.P.P.
Promoţia: 2010
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar