Profesor:

Matei Ion

Matei Ion


Statut: plata cu ora
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria sudării
Promoţia: 2017
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar