Profesor:

Bololoi Vasile-Claudiu

Bololoi Vasile-Claudiu


Statut: plata cu ora
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Medicină
Specializarea: Medic
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Medici și farmaciști
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar