Profesor:

Nicolescu Andreia-Violeta

Nicolescu Andreia-Violeta


Statut: plata cu ora
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea din Timișoara
Facultatea: Facultatea de Farmacie
Specializarea: Farmacist
Promoţia: 2015
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Medici și farmaciști
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar