Profesor:

Albescu Ion

Albescu Ion


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad
Facultatea:
Specializarea: Pedagogia invat. Primar si prescolar
Promoţia: 2011
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar