Profesor:

Alexescu Ionelia

Alexescu Ionelia


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea din Timișoara
Facultatea: Facultatea de Chimie
Specializarea: Chimie
Promoţia: 2003
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Fizică şi Chimie
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar