Profesor:

Anghelescu Rozica

Anghelescu Rozica


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea de Psihologie "Titu Maiorescu"
Facultatea: Facultatea de Psihologie
Specializarea: Învățători-educatori
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar