Acasă -> Ştiri -> 2015 -> ianuarie:


Cu Eminescu în suflete şi-n gând

Autor: Prof. Semenescu Iuliana

Data: 16/01/2015

Vizualizări: 703

Zilele trec ca un iureş, iar noi ne luptăm  necontenit cu lipsa timpului, însă cred că nu avem voie să neglijăm comemorarea oamenilor de geniu care au adus ţara noastră în mintea şi sufletul întregii lumi. De aceea  astăzi, 15 ianuarie 2015,  ne-am îndreptat gândul spre Mihai Eminescu. Cu acest prilej elevii ciclului gimnazial din cadrul Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu" au adus un omagiu poetului "nepereche". 

Proiectul educaţional "Pururi tânăr…" realizat şi coordonat de prof. dr. Dunărinţu Mihaela- director,  prof. Ploscaru Nicoleta- director adj. şi prof. Semenescu Iuliana în colaborare cu prof. Paulescu Mirela, prof. Bumb Maria, prof. Despău Ion, d-l Neţoiu Claudiu- informatician şi d-na Dăneasa Rodica- bibliotecar a urmărit crearea unor punţi peste timp, aducând ca de fiecare dată în actualitate creaţiile eminesciene. Astăzi poate resimţim mai mult ca oricând nevoia de a regăsi în trecutul nostru oameni cu care să ne mândrim şi  aşa cum spunea Mircea Eliade "Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă." 

Scopul proiectului a vizat reactualizarea cunoştinţelor despre viaţa şi opera poetului, familiarizarea cu opere dedicate poetului.  Instituţia de învăţământ sărbătoreşte cu mândrie în fiecare an ziua marelui poet, iar prin activităţile de astăzi au fost marcaţi cei 165 de ani de la  naşterea acestuia. 

Acest eveniment  a  constat în desfăşurarea unor activităţi cultural-educative care au avut loc  în şcoală. Printre acestea pot fi amintite expunerea unui material realizat în PowerPoint, recitarea de poezii, realizarea de compoziţii plastice inspirate de versurile poetului, dar şi descoperirea unor creaţii dedicate lui Eminescu. 

Secvenţele programului prezentat au fost:

  • "Medalion literar-Mihai Eminescu- trecut, prezent şi viitor"- prezentare PPT;
  • "Mihai Eminescu- mai aproape de noi"- recitare de versuri şi ateliere de lucru confecţionare de ecusoane;
  • "Luceafărul poeziei româneşti"- concurs pe echipe. 

La finalul programului elevii au primit ecusoane cu portretul scriitorului şi şi-au desemnat echipe care să-i reprezinte în concursul propus, câştigătorii urmând să primească diplome în funcţie de punctajul obţinut. 

Amintindu-ne de Eminescu este ca şi cum ne-am aminti că suntem români, deoarece acesta a luptat pentru neamul românesc după cum amintea şi Slavici spunând că  "El crescuse în Moldova, în Bucovina, la Sibiu, la Blaj, la Bucureşti, şi în multele lui cutreierări, mereu în mijlocul poporului român, citise cronicarii şi multe cărţi bisericeşti, cunoştea literatura română în toate fazele ei şi n-am cunoscut om stăpânit, deopotrivă cu dânsul, de gândul unităţii naţionale şi de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc". 

Dacă noi suntem simpli trecători prin această lume, Eminescu va trăi veşnic prin opera sa, precum spunea el însuşi în versurile:

"Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se întrec în cântări."

 Fotografii (autor Claudiu Neţoiu):

Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând
Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând Cu Eminescu În suflete şi-n gând