Acasă -> Ştiri -> 2019 -> martie:


Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Autor: Doandeși Carmen-Luciana

Data: 01/03/2019

Vizualizări: 450

Înscrierea în învățământul primar – anul școlar 2019-2020, se va desfășura începând cu data de 04.03.2019 în două etape, după cum urmeză:

1. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE - 04 MARTIE – 22 MARTIE 2019

Completarea de către părinți - online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere și validarea acestora la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

2. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 2 APRILIE– 8 APRILIE 2019

Valabila pentru copii care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

DOCUMENTE NECESARE: 

  • carte de identitate a părintelui/tutorelui (copie), 
  • certificatul de naştere al copilului (copie), 
  • adeverinţă de la medicul de familie  care să ateste că elevul este clinic sănătos/apt pentru şcoală, 
  • dosar de carton;
  • copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercitî autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.
  • În cazul tutorilor, se atașează o copie după decizia de luare in plasament al copilului

Nota! 

1. În cazul elevilor care împlinesc 6 ani dupî 1 septembrie 2019, la dosar se depune și rezultatul evaluării psihosomatice, primit de la comisia C.J.R.A.E . (pentru acești copii este necesar 1 dosar pentru comisia de evaluare, care rămâne la comisie și alt dosar pentru înscrierea computerizată);

Cererile tip vor putea fi luate de la secretariatul unității sau de la grădinițe / responsabili structuri arondate, iar fiecare părinte va veni personal la secretariatul unității, pentru înscrierea computerizată și validarea fișei de înscriere !!!

În cazul copiilor care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2019, pentru înscrierea în clasa pregătitoare este necesara o evaluare psihosomatică, efectuata de o comisie din cadrul C.J.R.A.E., care să ateste că dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzătoare înscrierii în învățământul primar.

PROGRAM EVALUARE PSIHOSOMATICĂ 

DATA LOCAŢIA ORELE
MIERCURI, 13.03.2019 C.J.R.A.E. ȘI COLEGIUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BAIA DE ARAMĂ 10:00 – 18:00

Notă!

  • Documente necesare participării la evaluarea psihosomatica: carte de identitate a părintelui/tutorelui (copie), certificatul de naştere al copilului (copie), adeverinţă de la medicul de familie  care să ateste că elevul este clinic sănătos/apt pentru şcoală, dosar de carton;
  • Părinții divorțați vor depune copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească.
  • Programările se fac la tel/fax C.J.R.A.E.: 0252 / 322088